سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

محورهای مجله


علوم حقوق 
-مقدمه علم حقوق
-حقوق جزای عمومی
-حقوق اساسی
-حقوق مدنی
-آئین دادرسی مدنی
-متون حقوقی
-آئین دادرسی کیفری
-حقوق اداری
-اصول، قواعد و متون فقه
-حقوق تجارت
-حقوق تطبیقی
-ادله ثبات دعوی
-حقوق کار
-پزشکی قانونی
-حقوق بین الملل
-حقوق تجارت بین الملل
-حقوق بین المللی خصوصی
-حقوق بین المللی عمومی
-حقوق سازمانهای بین المللی
-حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
-حقوق خصوصی
-حقوق ثبت اسناد و املاک
-حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
-حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
-حقوق عمومی
-حقوق نفت و گاز
-حقوق بشر
-حقوق کیفری
-حقوق مالکیت فکری
-حقوق اقتصادی
-حقوق دادرسی اداری
-حقوق محیط زیست
-حقوق خانواده
حقوق شرکتهای تجاری
-مدیریت قضایی
-مدیریت نظارت و بازرسی
-مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
-حقوق حمل و نقل
-حقوق سردفتری
-حقوق هنری و ادبی
-معارف اسلامی و حقوق
حقوق هوایی
-حقوق پزشکی
-فقه و حقوق اقتصاد
-حقوق بانکی
-حقوق سرمایه گذاری خارجی
حقوق بازار سرمایه
-روش استدلال حقوقی
فلسفه حقوق و نظریه حقوقی
حقوق ارتباطات
حقوق دادرسی اداری
روش تفسیر حقوقی

مطالعات قضایی 
-آیین و مراحل دادرسی در نظام قضایی 
-روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی
-تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه
-ساختار نظام قضایی 
-استفاده از بینه و یمین در دادگاهها
-تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی
-تعدد قضات در پرونده های مهم
-ضوابط امور قضایی: قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان
-بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم
-فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه
-تعدد قضات در پرونده های مهم
-تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
-تنقیح قوانین قضایی
-نظام معاضدت و مشاورت قضایی
-انتظام و توسعه رسیدگی شبه قضایی
-نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه های اجرایی و قضایی و نهادها
-سطح علمی، شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری

پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام