سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

خرداد 96

عنوان مقاله : مطالعه ی نهاد تعقیب و تحولات آن بعد از انقلاب اسلامی تا تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نویسندگان : فلیچر خانی
صفحات : 1-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رفتار منصفانه و عادلانه در سرمایه گذاری خارجی
نویسندگان : ماشااله افشار پور ، دکتر بهروز مجد زاده خاندانی
صفحات : 24-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه مسئولیت کیفری اشخاص دولتی با اشخاص خصوصی
نویسندگان : محمد رحمانیان، دکتر عباس تقوائی
صفحات : 40-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش ضابطین دادگستری در جرائم مشهود با توجه به قانون آ.د.ک سابق و لاحق
نویسندگان : مهرزاد رستمی، عباس حماد پور، سید کرامت حسینی
صفحات : 64-100
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش فن اوری اطلاعات در پیشگیری از جرم
نویسندگان : مهرزاد رستمی، عباس حماد پور، سید کرامت حسینی
صفحات : 101-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش دین در پیشگیری ازوقوع جرم
نویسندگان : مهرزاد رستمی، عباس حماد پور، سید کرامت حسینی
صفحات : 140-171
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحول در نقش و جایگاه وکیل در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 29
نویسندگان : مهرزاد رستمی، عباس حماد پور، سید کرامت حسینی
صفحات : 172-204
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : علم داده کاوی درشناسایی جرم
نویسندگان : مهرزاد رستمی، اسماعیل اکبری، عباس حماد پور
صفحات : 205-255
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ابعاد تطبیقی در قانون جزایی ایران
نویسندگان : میلاد میوه یان
صفحات : 256-283
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی فاکتورهای طراحی محیطی و معماری و نقش آن در جرم زا بودن فضای شهری (مورد مطالعه: منطقه 1 شهرداری شهر کرمانشاه، سال 1396)
نویسندگان : میلاد میوه یان
صفحات : 284-297
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و موشکافی تخلفات انتظامی قضات
نویسندگان : علیرضا رضائی سیابیدی
صفحات : 298-326
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : میزان آگاهی متهمان از حقوق شهروندی در مرحله مقدماتی دادرسی (مورد مطالعه: منطقه 1 شهرداری شهر کرمانشاه)
نویسندگان : علیرضا رضائی سیابیدی
صفحات : 327-344
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قانون مربوط به خسارات و صدمه اروپایی
نویسندگان : رامین ابدالی، محمود ایمانی
صفحات : 345-358
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : صلاحیت محاکم دادگستری ایران در ارزیابی اعمال اداری ایران (نمونه دفاتر اسناد رسمی)
نویسندگان : مرتضی واحدی ، محمد حسین شیخ علیان
صفحات : 359-375
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قاچاق کالا و ارز، آثار و پیامدهای اقتصادی آن در ایران
نویسندگان : دکتر اصغر عباسی، فردین شهبازی، نیما بهرامی
صفحات : 376-389
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مجازات لواط در قانون اسلامی
نویسندگان : بهمن فتاحی
صفحات : 390-396
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعارض قوانین در مبحث الزامات خارج قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
نویسندگان : مسعود زنگنه
صفحات : 397-413
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : معنی و مفهوم لواط در قرآن و احادیث
نویسندگان : بهمن فتاحی
صفحات : 414-427
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مجازات قتل عمد در آیینه تاریخ حقوق
نویسندگان : ارسلان اشرافی
صفحات : 428-453
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر امر آمر قانونی بر مسؤلیت کیفری در حقوق کیفری ایران و بین الملل
نویسندگان : دکتر امیرحسین رهگشا ، اسماعیل سلیمی کوچی
صفحات : 454-465
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980
نویسندگان : مترجمین: امالبنین درویش پوریان، علی محمودیان چالبطان
صفحات : 466-474
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عملکرد خریداران در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 0891
نویسندگان : مترجمین: امالبنین درویش پوریان، علی محمودیان چالبطان
صفحات : 475-488
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بایسته های اوراق بهادار در حقوق داخلی به پشتوانه دارایی
نویسندگان : دکتر حسن پاک طینت ، محنا نوریان
صفحات : 489-511
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین1980 )
نویسندگان : محمد سامان کریمی نژاد
صفحات : 512-519
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : موضع قانو نگذار ایران در قبال مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی
نویسندگان : حمیرا زنگنه چکنی, دکتر سارا ادیبی
صفحات : 520-538
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام